Hva er eksamensgaranti?

Vi har eksamensgaranti!

Hvis du ikke består eksamen etter å ha vært en aktiv bruker av Kunne exphil og gjennomgått alle læringsløpene, tilbyr vi et valg mellom å få pengene tilbake eller gratis tilgang frem til neste eksamensforsøk.

For å benytte seg av eksamensgarantien vil vi behøve bevis på at eksamen ikke er bestått, for eksempel i form av bildebevis av karakter/ikke bestått.

Eksamensgaranti gjelder kun for Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder, ettersom det er de lærestedene der pensum dekkes. 

99% av studentene som brukte Kunne exphil høsten 2022 bestod exphil-eksamen.

Stempel_ny