Er nettsiden universelt utformet?

Nettsiden er laget i henhold til gjeldende retningslinjer for universell utforming, WCAG. AA.